Tất cả tin tức

Hai hội viên VECOM đã giành được danh hiệu Sao Khuê 2012

Hai hội viên VECOM đã giành được danh hiệu Sao Khuê 2012

Năm nay Ban tổ chức nhận được hồ sơ của 90 đề cử các sản phẩm phần mềm và dịch vụ CNTT trong toàn quốc....

Xem tiếp

HOẠT ĐỘNG HỘI