Tất cả tin tức

Từ E-commerce tới M-commerce: những cơ hội mới

Từ E-commerce tới M-commerce: những cơ hội mới

Tại hội thảo khoa học “Thương mại điện tử trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế” GS.TS Vương Thanh Sơn...

Xem tiếp
Effortless E-commerce with PHP and MYSQL (2nd edition)

Effortless E-commerce with PHP and MYSQL (2nd edition)

Effortless E-Commerce with PHP and MySQL, Second Edition teaches you how to: Think of the customer first, in order to...

Xem tiếp
E-commerce Essentials

E-commerce Essentials

Features • The most up-to-date data with the latest developments and information from leading industry sources • Lively and clear writing...

Xem tiếp
E-commerce 2014: Business. Technology. Society (10th edition)

E-commerce 2014: Business. Technology. Society (10th edition)

Table of Contents Chapter 1: The Revolution Continues Chapter 2: E-commerce Business Models and Concepts Chapter 3: E-commerce Infrastructure:...

Xem tiếp
E-commerce 2013: Business. Technology. Society (9th edition)

E-commerce 2013: Business. Technology. Society (9th edition)

Table of Contents Chapter 1: The Revolution Continues Chapter 2: E-commerce Business Models and Concepts Chapter 3: E-commerce Infrastructure:...

Xem tiếp
Eletronic Commerce 2012: Managerial and Social Networks Perspectives (7th edition)

Eletronic Commerce 2012: Managerial and Social Networks Perspectives (7th edition)

Table of contents Chapter 1: Overview of Electronic Commerce Chapter 2: E-Commerce: Mechanisms, Infrastructure, and Tools Chapter 3: Retailing...

Xem tiếp
Mời tham dự Triển lãm trực tuyến ảo: “Công nghệ đổi mới của Israel cho ngành bán lẻ”

Mời tham dự Triển lãm trực tuyến ảo: “Công nghệ đổi mới của Israel cho ngành bán lẻ”

Phòng Kinh tế Thương mại – Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, Cục Thương mại Nước ngoài – Bộ Kinh tế và Công...

Xem tiếp