Tất cả tin tức

Hội thảo: “Thương mại điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Hải Phòng”

Hội thảo: “Thương mại điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Hải Phòng”

Cùng với xu hướng CMCN 4.0, kinh tế số là yếu tố quan trọng tác động ảnh hưởng lớn đến đời sống, xã hội...

Xem tiếp
Hội thảo: “Thương mại điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Hải Phòng”

Hội thảo: “Thương mại điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Hải Phòng”

Cùng với xu hướng CMCN 4.0, kinh tế số là yếu tố quan trọng tác động ảnh hưởng lớn đến đời sống, xã hội...

Xem tiếp
Giải thưởng với các startup CNTT với chủ đề “Cách mạng 4.0 – Cơ hội nào cho Startup?”

Giải thưởng với các startup CNTT với chủ đề “Cách mạng 4.0 – Cơ hội nào cho Startup?”

[Thư mời] Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt xin gửi tới Quý đơn vị lời chào trân...

Xem tiếp