Tất cả tin tức

54 Doanh nghiệp nhận Giải thưởng Thương hiệu Quốc gia 2012

54 Doanh nghiệp nhận Giải thưởng Thương hiệu Quốc gia 2012

Theo báo cáo của Ban tổ chức, 54 doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia 2012 tập trung ở các lĩnh vực: Cơ khí,...

Xem tiếp
Chương trình gặp mặt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chương trình gặp mặt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn thành phố Hà Nội

[ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội ] Thực hiện Thông báo số 552/TB-UBND ngày 13/6/2017 của UBND Thành phố...

Xem tiếp