Tất cả tin tức

Tuyển dung nhân viên kinh doanh giải pháp thương mại điện tử tại Sapo.vn

Tuyển dung nhân viên kinh doanh giải pháp thương mại điện tử tại Sapo.vn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Phát triển thị trường cung cấp các hệ thống quản lý thương mại điện tử SAPO cho các cửa  hàng bán...

Xem tiếp
Hướng nghiệp sinh viên TMĐT với Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.0

Hướng nghiệp sinh viên TMĐT với Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.0

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử – Đại học Thương Mại, hiện được xem là đơn vị đào tạo...

Xem tiếp
Hướng nghiệp sinh viên TMĐT với Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.0

Hướng nghiệp sinh viên TMĐT với Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.0

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử – Đại học Thương Mại, hiện được xem là đơn vị đào tạo...

Xem tiếp

HOẠT ĐỘNG HỘI