Tất cả tin tức

61% người tiêu dùng Việt đặt hàng trực tuyến qua website của cửa hàng

61% người tiêu dùng Việt đặt hàng trực tuyến qua website của cửa hàng

Theo báo cáo của Nielsen về Tương lai của cửa hàng tạp hóa được thực hiện ở 60 quốc gia với hơn 30.000 người trả lời trực tuyến để...

Xem tiếp
61% người tiêu dùng Việt đặt hàng trực tuyến qua website của cửa hàng

61% người tiêu dùng Việt đặt hàng trực tuyến qua website của cửa hàng

Theo báo cáo của Nielsen về Tương lai của cửa hàng tạp hóa được thực hiện ở 60 quốc gia với hơn 30.000 người trả lời trực tuyến để...

Xem tiếp

HOẠT ĐỘNG HỘI