Tất cả tin tức

Dự án “Phát triển và Nâng cao Kỹ năng Công nghệ Thông tin và Truyền thông cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực Đông Nam Á”

Dự án “Phát triển và Nâng cao Kỹ năng Công nghệ Thông tin và Truyền thông cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực Đông Nam Á”

Dự án kéo dài trong 2 năm 2013-2014. Đối tượng dự án hướng tới bao gồm: – Các chủ doanh nghiệp trẻ hiện...

Xem tiếp