Tất cả tin tức

Doanh nghiệp có thể đạt 103% tỷ suất hoàn vốn đầu tư khi ứng dụng ERP

Doanh nghiệp có thể đạt 103% tỷ suất hoàn vốn đầu tư khi ứng dụng ERP

Theo đó, mới đây Tập đoàn phần mềm Epicor , một trong những Tập đoàn phần mềm đứng đầu toàn cầu trong lĩnh...

Xem tiếp
Mời tham dự tọa đàm trực tuyến về giải pháp phần mềm sản xuất ERP

Mời tham dự tọa đàm trực tuyến về giải pháp phần mềm sản xuất ERP

Song song với những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử nâng cao hiệu quả bán hàng, mở rộng...

Xem tiếp