Tất cả tin tức

Hội thảo: Doanh nghiệp Hải Phòng với Ngày mua sắm Mùa thu

Hội thảo: Doanh nghiệp Hải Phòng với Ngày mua sắm Mùa thu

Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử – EBI 2014, Hải phòng đang có vị trí thứ 4 với 64,8 điểm trong bảng...

Xem tiếp
Hội thảo: Doanh nghiệp Hải Phòng với Ngày mua sắm Mùa thu

Hội thảo: Doanh nghiệp Hải Phòng với Ngày mua sắm Mùa thu

Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử – EBI 2014, Hải phòng đang có vị trí thứ 4 với 64,8 điểm trong bảng...

Xem tiếp

HOẠT ĐỘNG HỘI