Tất cả tin tức

“Công nghệ thông tin – Hạ tầng của hạ tầng”

“Công nghệ thông tin – Hạ tầng của hạ tầng”

Tham dự Hội thảo có nhiều đại biểu đại diện cho các Hội, Hiệp hội liên quan tới công nghệ thông tin (CNTT). Ông Vũ Ngọc...

Xem tiếp

HOẠT ĐỘNG HỘI