Tất cả tin tức

Chương trình bình chọn, xếp hạng và trao danh hiệu Sao Khuê 2012

Chương trình bình chọn, xếp hạng và trao danh hiệu Sao Khuê 2012

Chương trình tập trung vào đánh giá, bình chọn, xếp hạng và trao danh hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của ngành,...

Xem tiếp
Chương trình bình chọn, xếp hạng và công nhận danh hiệu Sao Khuê 2014.

Chương trình bình chọn, xếp hạng và công nhận danh hiệu Sao Khuê 2014.

Sao Khuê là Danh hiệu uy tín của ngành phần mềm và công nghệ thông tin nhằm công nhận và tôn vinh các sản phẩm, giải...

Xem tiếp

HOẠT ĐỘNG HỘI