Tất cả tin tức

176 hộ dân của xã Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc thiếu nước ngọt sinh hoạt nghiêm trọng

176 hộ dân của xã Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc thiếu nước ngọt sinh hoạt nghiêm trọng

Tân Thành Bình là một xã nghèo thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, tình Bến Tre, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn nhập...

Xem tiếp

HOẠT ĐỘNG HỘI