Phương hướng hoạt động

Ngày đăng: 21/12/2020 10:17:00

Trong thập kỷ 2001-2010 những hạ tầng công nghệ thiết yếu cho thương mại điện tử như công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là Internet, và môi trường pháp lý như luật dân sự, thương mại, sở hữu trí tuệ, giao dịch điện tử… đã tạo nền tảng vững chắc cho sự hình thành thương mại điện tử ở nước ta.

Dựa trên nền tảng đó, giai đoạn 5 năm 2011-2015 đã chứng kiến sự phát triển khá toàn diện và ổn định của thương mại điện tử. Trên cơ sở tổng kết các hoạt động đề ra trong Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II và xu hướng phát triển thương mại điện tử giai đoạn tới, Ban Chấp hành nhiệm kỳ II đề xuất Phương hướng hoạt động của Hiệp hội giai đoạn 2016-2020 và được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III thông qua như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

I. Tư vấn, phản biện chính sách và pháp luật về thương mại điện tử

Theo Điều lệ của Hiệp hội, hoạt động tư vấn, phản biện chính sách và pháp luật về thương mại điện tử là nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội nhằm tạo ra môi trường vĩ mô thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của lĩnh vực này trên phạm vi cả nước.

Trong nhiệm kỳ III Hiệp hội tiếp tục chú trọng tới việc triển khai các hoạt động liên quan tới nhiệm vụ này.

1.Tư vấn, phản biện văn bản pháp luật liên quan tới thương mại điện tử

Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử đòi hỏi cần có khung khổ pháp lý hỗ trợ các hoạt động kinh doanh trực tuyến, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đồng thời bảo vệ người tiêu dùng.

Hiệp hội cần chủ động theo dõi và có các hoạt động tư vấn, phản biện chính sách, pháp luật liên quan tới các lĩnh vực sau:

– Thương mại điện tử trên nền tảng di động;

– Kinh doanh trên các mạng xã hội;

– Thương mại điện tử gắn với Internet vạn vật (Internet of Things);

– Các loại tiền điện tử;

– Quảng cáo trực tuyến;

– Bảo vệ thông tin cá nhân;

– Các vấn đề liên quan tới bảo vệ người tiêu dùng và cạnh tranh lành mạnh;

– Giải quyết tranh chấp, bao gồm giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới;

2. Thực thi pháp luật liên quan tới thương mại điện tử

Hiệp hội cần tích cực triển khai các hoạt động theo dõi, giám sát việc tuân thủ pháp luật liên quan tới thương mại điện tử của các doanh nghiệp hội viên.

Một mặt, hỗ trợ các hội viên tuân thủ các quy định pháp luật, tạo điều kiện để các hội viên hoạt động tích cực, hiệu quả hơn. Mặt khác, phát hiện các doanh nghiệp trong và ngoài Hiệp hội vi phạm pháp luật và đề xuất với các cơ quan chức năng có các biện pháp xử lý thỏa đáng, vừa bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, vừa đảm bảo sự thượng tôn pháp luật.

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, số lượng vụ tranh chấp và vi phạm pháp luật có thể gia tăng nhanh chóng, đồng thời mức độ phức tạp và đa dạng ngày càng cao. Hiệp hội cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, thanh tra công nghệ thông tin và truyền thông, thanh tra khoa học và công nghệ, Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng cũng như các cơ quan trọng tài và bảo vệ pháp luật khác để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của các bên tham gia thương mại điện tử.

II. Tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử

1. Trên các phương tiện truyền thông của VECOM

i) Trang thông tin điện tử của Hiệp hội vecom.vn

Trong nhiệm kỳ III website của Hiệp hội không chỉ dừng lại là một kênh quan trọng để phổ biến thông tin về hoạt động của Hiệp hội mà cần nâng cấp để cung cấp thông tin đa dạng về thương mại điện tử trong nước cũng như trên thế giới, bao gồm thông tin về chính sách, pháp luật, dự báo thị trường, xu hướng công nghệ, điển hình thành công…

Đồng thời Hiệp hội sẽ tiếp tục nâng cấp Bản tin điện tử với cả hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh mỗi tháng hai số tới đông đảo đối tượng quan tâm tới thương mại điện tử. Vận động để có ít nhất 5 đối tác hỗ trợ nguồn lực cho Bản tin này.

ii) Mạng xã hội

Mạng xã hội là một kênh trao đổi thông tin hiệu quả và xu hướng này còn tiếp diễn trong suốt nhiệm kỳ III. Hiệp hội phải khai thác tốt xu hướng này. Bên cạnh Facebook cố gắng triển khai cung cấp thông tin trên một số mạng xã hội khác.

iii) Tạp chí Thương gia và Thị trường

Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng số lượng phát hành ấn phẩm in của Tạp chí còn thấp, Tạp chí điện tử mới ở giai đoạn đầu, nội dung liên quan tới thương mại điện tử còn khiêm tốn.

Trong nhiệm kỳ III Tạp chí cần nâng cao chất lượng và thực sự trở thành cơ quan ngôn luận của Hiệp hội.

2. Trên các phương tiện truyền thông khác

Hợp tác chặt chẽ với các phương tiện truyền thông để phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao lòng tin vào mua sắm trực tuyến, giới thiệu các mô hình và doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến hiệu quả, an toàn.

Các kênh truyền thông đại chúng như truyền hình, báo giấy, báo điện tử vẫn có tác động to lớn tới đông đảo các đối tượng trên phạm vi cả nước. Hiệp hội cần lập kế hoạch hợp tác hàng năm với một số đơn vị truyền thông lớn theo từng chủ đề cụ thể, chú trọng tới đối tượng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa.

III. Đào tạo, tập huấn về thương mại điện tử

1.Đào tạo tại các trường đại học và cao đẳng

Hiệp hội sẽ tích cực phối hợp, hỗ trợ các trường đại học và cao đẳng đào tạo về thương mại điện tử. Để có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xử lý tranh chấp và vi phạm pháp luật liên quan tới thương mại điện tử trong trung hạn và dài hạn, Hiệp hội sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với một số trường như Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và các trường đại học luật hay có khoa luật kinh tế – thương mại.

Sự hợp tác bao gồm trao đổi về chương trình đào tạo, hỗ trợ sinh viên thực tập, giới thiệu giảng viên, tổ chức giao lưu, kết nối với các doanh nghiệp thương mại điện tử để thực hiện tốt chủ trương gắn đào tạo với nhu cầu xã hội. Ngoài ra, Hiệp hội sẽ tổ chức các chương trình giao lưu giữa sinh viên với các doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực thương mại điện tử hay các chương trình khác nhằm động viên, lôi cuốn sinh viên say mê học tập và đam mê kinh doanh trong lĩnh vực này.

2.Hội thảo, tập huấn về thương mại điện tử

Trong nhiệm kỳ III, Hiệp hội sẽ chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương và các doanh nghiệp tổ chức hội thảo, tập huấn về thương mại điện tử.

Những cơ quan ưu tiên phối hợp là Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thuộc Bộ Công Thương (Cục TMĐT) và các Vụ, Cục thuộc bộ này như Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý thị trường, Cục Xúc tiến thương mại. Hiệp hội cũng phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức các hội thảo, tập huấn thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan.

Hiệp hội cũng chủ trì hoặc phối hợp với các hiệp hội nghề nghiệp như Hội Tin học, Hiệp hội Internet, Hiệp hội An toàn thông tin, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức các hội thảo, tập huấn về các chủ đề các bên cùng quan tâm.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ở các địa phương ứng dụng hiệu quả thương mại điện tử, ngoài việc tổ chức tại những thành phố dẫn đầu về thương mại điện tử như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hiệp hội sẽ tăng cường phối hợp với các Sở Công Thương ở địa phương khác để tổ chức các lớp tập huấn.

Khi tổ chức hội thảo, tập huấn, Hiệp hội vừa khuyến khích vừa hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên tham gia thuyết trình, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ nhằm quảng bá tốt cho hình ảnh và sản phẩm của hội viên.

IV. Bảo vệ thông tin cá nhân

Bảo vệ thông tin cá nhân có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của giao dịch trực tuyến nói chung, bao gồm thương mại điện tử. Bảo vệ thông tin cá nhân đã được quy định trong hệ thống luật Việt Nam về giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử ban hành năm 2013 đã có nhiều điều khoản cụ thể quy định chi tiết về bảo vệ thông tin cá nhân.

Việc xây dựng lòng tin vào mua bán trực tuyến, bao gồm bảo vệ thông tin cá nhân, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển thương mại điện tử bền vững và là hoạt động dài hạn. Hiệp hội sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp hội viên triển khai các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân của cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

V. Phát triển thương mại điện tử trên nền tảng di động

Các dự báo cho thấy thương mại điện tử trên nền tảng di động (gọi tắt là thương mại di động) sẽ phát triển rất nhanh trong giai đoạn 2016-2020 và tạo ra cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp cũng như đáp ứng nhu cầu phong phú, đa dạng của người tiêu dùng. Trong khi các yếu tố về công nghệ và hạ tầng ở Việt Nam đã tương đối tốt để phát triển loại hình giao dịch này thì mức độ triển khai tại các doanh nghiệp chưa cao.

Hiệp hội sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng mạnh mẽ hình thức kinh doanh này, nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp có website tương thích với thiết bị di động, phát triển các ứng dụng di động, tiếp thị di động…

VI. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử cho thấy tới năm 2015 việc ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến như quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), quản trị hệ thống cung ứng (SCM), quản trị quan hệ khách hàng (CRM) trong các doanh nghiệp còn rất thấp.

Nhằm phát triển thương mại điện tử một cách vững chắc trên cơ sở khai thác những thành tựu của điện toán đám mây, công nghệ di động và dữ liệu lớn, Hiệp hội sẽ đẩy mạnh một số hoạt động để thúc đẩy doanh nghiệp triển khai các giải pháp này, tạo ra chuyển biến về chất trong triển khai thương mại điện tử tại mỗi doanh nghiệp.

VII. Nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát và dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Trong giai đoạn 2011-2015 số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính chuyển phát tăng lên khá nhanh, tuy nhiên theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử dịch vụ chuyển phát chưa đáp ứng đà phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử. Trong giai đoạn 2016-2020 xu hướng thuê ngoài dịch vụ chuyển phát nói riêng và dịch vụ hoàn tất đơn hàng trên thế giới cũng như ở Việt Nam sẽ tăng nhanh.

Sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là công nghệ di động và dữ liệu lớn sẽ giúp các doanh nghiệp thương mại điện tử và hoàn tất đơn hàng hợp tác lẫn nhau hiệu quả hơn, qua đó tăng sự thỏa mãn của khách hàng trực tuyến

Trong nhiệm kỳ III, Hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan triển khai các hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ chuyển phát cũng như thúc đẩy sự hình thành và phát triển dịch vụ hoàn tất đơn hàng trực tuyến (fulfillment services), chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển phát và hoàn tất đơn hàng có giải pháp công nghệ tiên tiến.

VIII. Chỉ số Thương mại điện tử

Chỉ số Thương mại điện tử (EBI – eBusiness Index), giúp cho mọi đối tượng có thể đánh giá nhanh chóng mức độ ứng dụng thương mại điện tử và so sánh sự tiến bộ giữa các năm trên cả nước và theo từng địa phương, đồng thời hỗ trợ việc đánh giá, so sánh giữa các địa phương với nhau dựa trên một hệ thống các chỉ số.

Trong bối cảnh chưa có thống kê tin cậy về thương mại điện tử, bao gồm thống kê của từng tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, trong nhiệm kỳ II Hiệp hội đã xác định xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử hàng năm là một trong những nhiệm vụ ưu tiên cao.

Giai đoạn 2016- 2020 Hiệp hội tiếp tục coi xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử là hoạt động được ưu tiên hàng đầu. Song song với việc huy động nguồn lực từ các hội viên, Hiệp hội cần bám sát sự hỗ trợ từ Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 – 2020 và các Sở Công Thương, nâng cao chất lượng của Chỉ số qua từng năm.

IX. Ngày mua sắm trực tuyến

Tiếp tục phối hợp với Cục TMĐT và các tổ chức, doanh nghiệp triển khai Ngày mua sắm trực diễn ra vào thứ Sáu đầu tiên của tháng 12 hàng năm. Phấn đấu để tới năm 2020 sự kiện này thu hút được sự quan tâm thực chất của hàng triệu người tiêu dùng.

Trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử và các tổ chức liên quan nâng tầm Ngày mua sắm trực lên Ngày thương mại điện tử. Trong ngày này, bên cạnh sự sôi động của mua sắm trực tuyến sẽ diễn ra những hoạt động lớn khác như hội thảo quốc gia, triển lãm giới thiệu công nghệ, sản phẩm, dịch vụ trực tuyến, chắp nối cơ hội kinh doanh giữa các doanh nghiệp, v.v…

X. Các hoạt động chuyên môn khác

1.Các xu hướng mới

Giai đoạn 2016 – 2020 thương mại điện tử liên quan tới các mạng xã hội, Internet vạn vật (IoT) và kinh tế chia sẻ (Economy on Demand) có xu hướng bùng nổ.

Hiệp hội cần nắm bắt các xu hướng kinh doanh này cũng như các xu hướng mới và triển khai các hoạt động phù hợp.

2. Các cuộc thi liên quan tới thương mại điện tử

Hiệp hội cần chủ trì tổ chức các cuộc thi gắn chặt với thương mại điện tử, chẳng hạn cuộc thi về tối ưu hóa tìm kiếm (SEO).

Mặt khác, Hiệp hội tiếp tục tham gia, phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác triển khai các cuộc thi liên quan tới công nghệ thông tin và truyền thông.

B. HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC

I. Hợp tác với các địa phương

Hiệp hội cần tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử địa phương nhằm phát triển thương mại điện tử đồng đều hơn, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền.

II. Hợp tác với các đơn vị truyền thông

Tiếp tục hợp tác với các đơn vị truyền thông trong việc phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử. Có thể định hướng mỗi năm một chủ đề lớn trong hoạt động hợp tác với các cơ quan truyền thông.

III. Hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước và các hội nghề nghiệp

Hiệp hội không thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ nếu không có sự giúp đỡ của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử là Cục TMĐT và nhiều đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ ngành khác.

Đồng thời, Hiệp hội cần duy trì quan hệ gắn bó với các hội nghề nghiệp, bao gồm các hội về công nghệ thông tin và truyền thông như Hội Tin học, Hiệp hội Internet, Hiệp hội An toàn thông tin, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT… cũng như các hội liên quan tới logistics, thanh toán…

IV. Hợp tác quốc tế

Thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng lớn mạnh. Mặt khác xu hướng đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực thương mại điện tử trong nước tăng lên. Hiệp hội cần đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, đặc biệt với các nước có quan hệ kinh tế thương mại lớn với nước ta và có nền thương mại điện tử tiên tiến.

C. HỘI VIÊN

I. Phát triển hội viên mới

Sức mạnh của Hiệp hội nằm ở các hội viên. Cần xác định rõ hoạt động phát triển hội viên mới không chỉ là nhiệm vụ của Ban Hội viên và Văn phòng Hiệp hội mà là nhiệm vụ của tất cả các ủy viên Ban Chấp hành cũng như của chính các hội viên.

Trong nhiệm kỳ III phải kết nạp được nhiều hội viên mới hơn nhiệm kỳ II từ 20% trở lên.

II. Hỗ trợ hội viên

Một lợi thế của Hiệp hội là lĩnh vực kinh doanh của các hội viên đa dạng và tỷ lệ thấp các hội viên cạnh tranh trực tiếp với nhau. Hiệp hội cần tổ chức giao lưu hội viên định kỳ mỗi quý một lần. Mỗi cuộc giao lưu hướng tới một chủ đề cụ thể, tạo cơ hội trao đổi, kết nối cơ hội kinh doanh giữa các hội viên với nhau cũng như với các doanh nghiệp, tổ chức liên quan.

Với vai trò đại diện cho hội viên Hiệp hội cần đứng ra hỗ trợ giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong kinh doanh thương mại điện tử theo đề nghị của hội viên.

Ưu tiên mời các hội viên tham dự và trình bày, giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ tại các sự kiện, hội thảo do Hiệp hội chủ trì hoặc phối hợp tổ chức./.

——————————————————————————————————————————-

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2011 – 2015)

Thương mại điện tử ở Việt Nam đã phát triển tương đối mạnh mẽ và toàn diện  trong giai đoạn 2006 – 2010. Mặc dù mới thành lập nhưng Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã có một số hoạt động thiết thực và hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của thương mại điện tử.

Dựa trên hiện trạng của thương mại điện tử, kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12/7/2010 và năng lực của VECOM, Đại hội toàn thể Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam nhất trí thông qua Phương hướng hoạt động của Hiệp hội giai đoạn 2011 – 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1. Tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thương mại điện tử. Trong Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử và các tổ chức khác triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử; nghiên cứu xây dựng các mô hình thương mại điện tử và khuyến khích doanh nghiệp tham gia.

Bên cạnh việc phối hợp với Bộ Công Thương và các tổ chức khác triển khai hoạt động này, Vecom cần chủ động phổ biến thương mại điện tử thông qua tạp chí Thương gia và Thị trường, Trang thông tin điện tử www.vecom.vn và tổ chức các sự kiện khác.

a. Tạp chí của Hiệp hội (Thương gia và Thị trường):

Tháng 3 năm 2009 Vecom đã xuất bản số đầu tiên tạp chí Thương gia và Thị trường. Tạp chí đã được phát hành tới nhiều đối tượng trên cả nước và góp phần phổ biến nhiều khía cạnh liên quan tới thương mại điện tử.

Trong giai đoạn tới, cố gắng nâng cao chất lượng của tạp chí Thương gia và Thị trường, căn cứ vào tình hình thực tế để xem xét xuất bản tạp chí vừa ở dạng ấn phẩm vừa ở dạng điện tử, hoặc chỉ ở dạng điện tử. Các uỷ viên ban chấp hành và các hội viên nâng cao trách nhiệm, nhiệt tình hơn trong việc viết bài và quảng bá cho tạp chí của Hiệp hội.

b. Trang thông tin điện tử của Hiệp hội

Ngay sau khi thành lập Hiệp hội đã xây dựng Trang thông tin điện tử chính thức với tên miền www.vecom.vn và giao cho Văn phòng vận hành. Trong hơn ba năm qua Trang thông tin điện tử đã cung cấp tương đối kịp thời các hoạt động của Hiệp hội và các hội viên cũng như nhiều thông tin liên quan tới lĩnh vực thương mại điện tử.

Trong giai đoạn tới cần nâng cao chất lượng của trang thông tin này cả về nội dung và hình thức, quảng bá tốt hơn hoạt động của các hội viên cũng như của chính Hiệp hội.

c. Tổ chức các hội thảo, sự kiện, diễn đàn

Ngoài hai kênh tuyên truyền, phổ biến trên, trong giai đoạn 2011 – 2015 Vecom cần chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị khác tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn để nâng cao nhận thức xã hội về thương mại điện tử. Có thể tổ chức các hội thảo, sự kiện, diễn đàn… trực tuyến hoặc không trực tuyến để giới thiệu, trao đổi về những chủ đề nóng gắn với thương mại điện tử.

2. Tư vấn, phản biện các chính sách, pháp luật liên quan tới TMĐT

Nhiệm vụ quan trọng của Vecom là tư vấn, phản biện các vấn đề liên quan tới chính sách, pháp luật thương mại điện tử, làm cầu nối giữa các hội viên để tham gia với các cơ quan xây dựng chính sách và pháp luật nhằm làm cho hệ thống chính sách và pháp luật hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển thương mại điện tử của Việt Nam.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thương mại điện tử đã hình thành và bước đầu tạo thuận lợi cho sự phát triển thương mại điện tử. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2011 – 2015 dự kiến các cơ quan nhà nước sẽ dự thảo và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới thương mại điện tử như thừa nhận giá trị pháp lý của chứng từ điện tử, bảo vệ người tiêu dùng, quản lý website, an toàn thông tin, giải quyết tranh chấp và vi phạm pháp luật, v.v…

Vecom cần tích cực tham gia phản biện các dự thảo đó, coi đây là một hoạt động quan trọng hỗ trợ sự phát triển thương mại điện tử nói chung và bảo vệ lợi ích của các hội viên nói riêng.

3. Nâng cao niềm tin của người tiêu dùng trong việc mua bán trực tuyến

Người tiêu dùng chưa tin tưởng vào sự an toàn trong mua bán trực tuyến là một trong các trở ngại lớn đối với sự phát triển thương mại điện tử ở mọi nơi trên thế giới. Việc nâng cao niềm tin của người tiêu dùng sẽ góp phần thúc đẩy thương mại điện tử phát triển, qua đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp thương mại điện tử nói chung và các hội viên nói riêng. Bộ Công Thương đã quan tâm tới hoạt động này nhưng Vecom cần chủ động, tích cực hơn trong việc nâng cao niềm tin của người tiêu dùng trong việc mua bán trực tuyến.

Cụ thể, Vecom cần chủ động phối hợp với Bộ Công Thương để đạt mục tiêu đề ra tại Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015: đến năm 2015 có ít nhất 5% website thương mại điện tử được cấp chứng nhận website thương mại điện tử uy tín; phổ biến lợi ích của hoạt động này đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

4. Xây dựng chỉ số sẵn sàng ứng dụng thương mại điện tử theo doanh nghiệp và địa phương, xếp hạng website thương mại điện tử

Hàng năm Bộ Công Thương đã điều tra, khảo sát và xây dựng Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam. Bộ này cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các sở công thương tiến hành hoạt động thống kê thương mại điện tử. Số liệu thống kê về thương mại điện tử sẽ góp phần cho việc xây dựng chính sách, pháp luật, và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp tốt hơn.

Bên cạnh đó, tại Quyết định số 1073/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015 Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Hiệp hội Thương mại điện tử xây dựng chỉ số sẵn sàng ứng dụng thương mại điện tử theo doanh nghiệp và địa phương, xếp hạng website thương mại điện tử.

Trong những năm qua, chỉ số cạnh tranh của các tỉnh và chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ ngành, địa phương và một số doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội tin học Việt Nam (VAIP) thực hiện đã có tác động tích cực tới việc cải thiện môi trường kinh doanh cũng như ứng dụng công nghệ thông tin của các địa phương và các tổ chức khác.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, VECOM cần khẩn trương phối hợp với Bộ Công Thương và các tổ chức liên quan tiến hành xây dựng chỉ số sẵn sàng ứng dụng thương mại điện tử cho các địa phương và các doanh nghiệp thuộc một số ngành kinh tế ngay trong năm 2011 (Vietnam Ecom Index).

VECOM cũng cần chủ động phối hợp với các tổ chức liên quan xếp hạng các website thương mại điện tử. Điều này vừa hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại điện tử, vừa tạo thuận lợi cho người tiêu dùng khi mua hàng trực tuyến.

5. Xây dựng giải thưởng quốc gia về thương mại điện tử, đưa tiêu chí phát triển thương mại điện tử vào chỉ tiêu đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của các địa phương

Trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật về giải thưởng, VECOM có thể đề xuất với cơ quan nhà nước để chủ  trì việc xây dựng giải thưởng quốc gia về thương mại điện tử, hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng giải thưởng này.

Phối hợp với VCCI và các cơ quan liên quan để đưa tiêu chí phát triển thương mại điện tử vào chỉ tiêu đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của các địa phương.

6. Hợp tác quốc tế về thương mại điện tử

Trong nhiệm kỳ I, VECOM đã phối hợp với Trung tâm Cơ hội số APEC (ADOC) và Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) xây dựng và vận hành Trung tâm đào tạo Thương mại điện tử APEC – Việt Nam. Vecom cũng tổ chức được một số đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm triển khai thương mại điện tử ở nước ngoài.

Trong nhiệm kỳ II, VECOM cần tăng cường các hoạt động chuyên môn với các tổ chức phi chính phủ về TMĐT của các nước, đặc biệt là các nước trong khu vực và các nước tiên tiến về thương mại điện tử. VECOM cũng cần tìm hiểu và thu hút tài trợ từ các tổ chức nước ngoài cho một số hoạt động chuyên môn của mình.

Tiếp tục tăng cường hợp tác với ADOC để nhận được sự hỗ trợ tiếp theo cho Trung tâm đào tạo Thương mại điện tử APEC – Việt Nam. Cùng với việc chuyên nghiệp hoá hoạt động của Hiệp hội, cần khai thác tốt hơn Trung tâm đào tạo này.

II. HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

1. Các Ban chuyên môn

Ngoài Ban Kiểm tra, Nhiệm kỳ I đã thành lập bốn ban chuyên môn, bao gồm Ban Nghiên cứu và Phát triển, Ban Xúc tiến thương mại, Ban Hợp tác quốc tế và Ban Truyền thông.

Trong nhiệm kỳ II cần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban chuyên môn trên, đồng thời cân nhắc thành lập các Ban chuyên môn mới. Phân công các uỷ viên Ban chấp hành đứng đầu các Ban, mời các hội viên và các cá nhân nhiệt tình, có năng lực tham gia hoạt động chuyên môn. Các Ban cần có kế hoạc hoạt động cụ thể, định kỳ hàng năm báo cáo Ban chấp hành.

2. Ban Kiểm tra

Hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ II sẽ sôi nổi, đa dạng hơn nhiệm kỳ I, số lượng thành viên cũng cao hơn, Ban Kiểm tra cần hoạt động tốt hơn để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nâng cao uy tín chung của Hiệp hội.

Theo điều 5.8 của Điều lệ, Hiệp hội có trách nhiệm giúp các hội viên giải quyết bất đồng, tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải. Trong nhiệm kỳ I Hiệp hội đã bước đầu thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên, Hiệp hội chưa giao cho một tổ chức nào chuyên trách nhiệm vụ này. Ban chấp hành nhiệm kỳ II sẽ kiện toàn Ban kiểm tra, ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể, bao gồm nhiệm vụ kiểm tra quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên cũng như giúp các hội viên giải quyết bất đồng, tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải.

3. Ban Hội viên

Trong nhiệm kỳ I việc phát triển hội viên chủ yếu do Văn phòng Hiệp hội  và Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai.

Căn cứ theo điều 11 Điều lệ của Hiệp hội, cần thành lập Ban Hội viên ngay trong năm 2011. Ban Hội viên phải xây dựng kế hoạch hoạt động cho cả nhiệm kỳ với mục tiêu phát triển nhanh chóng số lượng hội viên theo đúng các quy định về tiêu chuẩn hội viên trong Điều lệ.

4. Văn phòng Hiệp hội

a. Văn phòng Hiệp hội:

Trong nhiệm kỳ I, Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) đã hỗ trợ địa điểm đặt Văn phòng Hiệp hội tại trụ sở cơ quan. Bên cạnh nhiều thuận lợi, việc đặt Văn phòng Hiệp hội tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước cũng có một số hạn chế tới hoạt động chuyên môn của Hiệp hội.

Trong nhiệm kỳ II cần nhanh chóng thuê địa điểm độc lập cho Văn phòng Hiệp hội và cán bộ Văn phòng chuyên trách. Kinh phí để thuê văn phòng và cán bộ chuyên trách trích từ lệ phí gia nhập và hội phí của hội viên cũng như các nguồn thu hợp pháp khác.

b. Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiệm kỳ I Hiệp hội đã thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng đại diện đã có một số hoạt động cụ thể, hỗ trợ các hội viên ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 2011 – 2015 cần tiếp tục củng cố năng lực hoạt động của Văn phòng đại diện.

5. Các phân hội và chi hội cơ sở

Theo điều 11 của Điều lệ quy định về hệ thống tổ chức, Hiệp hội có thể thành lập các phân hội và chi hội cơ sở.

Trong nhiệm kỳ I chưa thành lập phân hội và chi hội cơ sở nào. Căn cứ vào tình hình phát triển cụ thể và nhu cầu của các hội viên, trong nhiệm kỳ II có thể thành lập một số phân hội và chi hội cơ sở theo lĩnh vực chuyên môn hoặc theo địa phương.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Phối hợp hoạt động với Hội Tin học Việt Nam và các hội liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông

Thương mại điện tử có mối quan hệ khăng khít với lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông cũng như nhiều lĩnh vực khác. Trong những năm qua Vecom đã bước đầu phối hợp với Hội Tin học, Hiệp hội phần mềm, Hiệp hội an toàn thông tin triển khai một số hoạt động.

Trong giai đoạn 2011 – 2015, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh phối hợp hoạt động với các hội trên, Vecom cần chủ động phối hợp hoạt động với các hội liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông khác, các hội liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hội chợ triễn lãm, v.v…

2. Hoạt động phong trào văn – thể- mỹ

Mọi hoạt động của Vecom chủ yếu nhằm hỗ trợ cho các hội viên của mình, mặt khác sự tham gia tích cực của các hội viên là yếu tố quyết định sự thành công của Vecom.

Các hoạt động phong trào văn – thể -mỹ sẽ góp phần lôi cuốn, tập hợp, đoàn kết các hội viên. Trong nhiệm kỳ I, Vecom đã tổ chức được một số hoạt động thể thao được các hội viên hoanh nghênh. Trong nhiệm kỳ II, Vecom cần tổ chức nhiều hơn, hấp dẫn hơn các hoạt động phong trào văn – thể – mỹ.

3. Các hoạt động xã hội khác

Doanh nghiệp đang ngày càng thể trách nhiệm lớn hơn và đa dạng hơn với xã hội. Thông qua Vecom, các hội viên có thể đề xuất các hoạt động xã hội gắn trực tiếp hoặc gián tiếp tới lĩnh vực thương mại điện tử, chẳng hạn như các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật kinh doanh trực tuyến.

Tiếp tục nâng cao chất lượng của Trang thông tin điện tử www.hanoi1000nam.vn, thông qua Trang thông tin này nâng cao hiểu biết của giới trẻ về lịch sử dân tộc, đồng thời có những góp ý thiết thực, cụ thể cho việc đặt tên đường phố ở Thủ đô nói riêng và các thành phố ở Việt Nam nói chung khoa học hơn.